DUAL GOLD 1/1

1.923 рсд

Quantity
Категорије: ,

Опис

Dual Gold 960 EC je selektivni zemljišni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova, kao što su divlji sirak, iz semena (Sorghum halepense), divlji proso (Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), svračica (Digitaria sanguinalis), klasača (Bromus mollis) i nekih širokolisnih kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga (Chenopodium album) i drugih, primenom posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka u usevu: kukuruza, soje i šećerne repe u količini od 1,4 l/ha, odnosno 14 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3-5% humusa) i u količini od 1,5 l/ha, tj. 15 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa); suncokreta, u količini od 1 l/ha, odnosno 10 ml na 100 m2 na humoznim zemljištima (3- 5% humusa) i u količini od 1,2 l/ha, tj. 12 ml na 100 m2 na jako humoznim zemljištima (sa više od 5% humusa); sirka, za proizvodnju za zrno ili sirka metlaša, čije je seme prethodno tretirano preparatom Concep® III 960 EC. Preparat Dual Gold 960 EC se primenjuje u količini 1,5 l/ha. Preparat se u svim navedenim usevima primenjuje uz utrošak vode od 200 – 400 l/ha. Način delovanja: Dual Gold 960 EC sadrži s-metolahlor koji suzbija širok spektar jednogodišnjih travnih korova S-metolahlor se usvaja hipokotilom i manjim delom korenom korovske biljke koja niče i u biljci korova je slabo pokretan. Deluje na korove kao inhibitor rasta naročito kao inhibitor izduživanja hipokotila, i zbog toga mora biti primenjen pre nicanja travnih korova ili najkasnije do formiranja dva prava lista. Korovi koji usvoje preparat iz zemljišta uginjavaju pre nicanja ili neposredno nakon pojavljivanja na površini zemljišta. Preporuka za primenu: Kao i svi zemljišni herbicidi, i Dual Gold 960 EC za dobro delovanje zahteva manju količinu vlage u zemljištu. Ova vlažnost poreklom od kiše ili zalivanja omogućava da preparat dospe sa površine na koju je primenjen u zonu zemljišta u kojoj seme korova klija i niče i da ga klijanci usvoje u dovoljnoj količini, zajedno sa vodom i hranljivim materijama. Dugi period (2-4 nedelje) bez kiše ili zalivanja posle tretiranja može izazvati smanjene efikasnosti herbicida Dual Gold 960 EC. Treba u vidu da ovaj preparat ne deluje na korove koji su već nikli i razvili više od dva prava lista. Ukoliko dođe do pojave dugotrajne suše nakon aplikacije, a korovi počnu sa klijanjem i nicanjem, preporučuje se plitka inkorporacija preparata na 1-2 cm dubine. Dual Gold 960 EC se na istoj površini može primeniti samo jednom u toku godine. Ovaj preparat nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim dozama. Preparat može biti fitotoksičan za šećernu repu, što se manifestuje prolaznim zastojem u porastu useva, ako odmah posle tretiranja nastupe hladni i veoma vlažni uslovi ili izrazito suvo vreme. Fitotoksičan je za gajene useve ukoliko se primenjuje na slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kiselim zemljištima sa vrednošću pH < 5,5. Preparat je fitotoksičan za sirak čije seme nije tretirano preparatom Concep III 960 EC. Ne sme se primenjivati u kraškim poljima i na slabo humoznim zemljištima koja sadrže manje od 1% humusa, jer se zbog pojačane ispirljivosti gubi poziciona selektivnost preparata. Ne sme se primenjivati na kiselim zemljištima (pH < 5,5). U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini najmanje šest meseci od tretiranja ne smeju se sejati strna žita i drugi travni usevi, izuzev kukuruza i širokolisnih kultura. Radi proširenja spektra delovanja na jednogodišnje širokolisne korove Dual Gold 960 EC se može mešati sa nekim herbicidom za primenu posle setve, a pre nicanja useva; u usevu suncokreta sa preparatima na bazi linurona, prometrina i flurohloridona, u usevu soje sa preparatima na bazi linurona, prometrina i metribuzina, u usevu kukuruza sa preparatima na bazi atrazina, mezotriona i terbutilazina. Karenca: 70 dana za silažni kukuruz, a za sirak, suncokret, soju i merkatilni kukuruz obezbeđena vremenom primene. Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „DUAL GOLD 1/1“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *