BIATHLON 100 gr

2.989 рсд

Quantity
Категорија:

Опис

Aktivna materija: tritosulfuron + florasulam (714 + 54 g/kg) Primena: Biathlon 4D: preparat je selektivni sistemični i translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova. Primenjuje se u pšenici i ječmu kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).Primenjuje se folijarno, prskanjem,standardnim uređajima za prskanje sa zemlje. Količina primene: Biathlon 4D:0,04 kg/ha + Dash 1,0 L/ha Biathlon 4D:0,05 kg/ha + Dash 0,5 L/ha U količini 0,04 kg/ha uz dodatak 1,0 L/ha okvašivača Dash , -herbicid Biathlon 4D dobro suzbija (>90%):ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepaljuga obična (Chenopodium album) ,broćika lepuša(Galium aparine), divlja salata (Lactuca serriola), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media); -zadovoljavajuće delovanje (75-90%) na:palamida njivska ( Cirsium arvense), bezmirisna kamilica (Matricaria inodora), bulka obična (Papaver rhoeas), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare). U količini 0,05 kg/ha uz dodatak okvašivača Dash 0,5 L/ha -preparat Biathlon 4D dobro suzbija (>90%):ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), pepaljuga obična (Chenopodium album), broćika lepuša (Galium aparine), sitna ilja (Geranium dissectum), divlja salata (Lactuca serriola), mrtva kopriva njivska ( Lamium amplexicaule), crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media), persijska čestoslavica (Veronica persica) -slabo suzbija (<75%) divlji ovas (Avena fatua) i ježevica (Dactylis glomerata). Utošak vode :200-400 L/ha odnosno 2-4 L na 100 m2. Karenca: obezbežena vremenom primene. Radna karenca: Do sušenja depozita Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini:Jednom. Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Preparat Biathlon 4D se moze mesati sa preparatima kao sto su :regulator rasta na bazi hlormekvat-hlorida, okvašivač Dash, herbicidima na bazi izoproturona, mekoprop-p, MCPA, metsulfuron-metila, jodosulfuron-metil-natrijuma i fungicida na bazi epoksikonazola, fenpropimorfa, metrafenona i prohloraza. Napomene: Tokom tretiranja treba sprečiti zanošenje preparata na susedne useve i zasade. Preparat može biti fitotoksičan za sve širokolisne useve.Ukoliko dođe do preoravanja useva na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, pšenica i ječam.U normalnom plodoredu posle primene preparata nema ogranicenja, mogu se sejati svi usevi . Izračunaj potrebnu dozu

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „BIATHLON 100 gr“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *