MISTRAL 1/1

4.972 рсд

Quantity
Категорије: ,

Опис

Aktivna materija: metribuzin (700 g/kg) Primena: Mistral® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova u: – usevu krompira, a) tretiranjem zemljišta posle sadnje, a pre nicanja useva, u količini: -0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa; -1,5 kg/ha (15g na 100m2) na zemljištima sa >3% humusa; b) tretiranjem posle nicanja useva, kada je krompir u fazi 5-8 razvijenih listova (faze 15 (105)-18 (108) BBCH skale), u količini: -0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na zemljištima sa 1,5-3% humusa; -0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa >3% humusa; 3) usevu soje, tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva, u količini: -0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na zemljištima sa 3-5% humusa, -1 kg/ha (10 g na 100 m2), na zemljištima sa > 5% humusa, – usevu lucerke, tretiranjem u fazi zimskog mirovanja u količini: -0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na zemljištima sa 1-3% humusa, -1 kg/ha (10 g na 100 m2), na zemljištima sa > 3% humusa, – usevu paradajza (samo koji se rasađuje), tretiranjem 8-10 dana posle rasađivanja, u količini: -0,5 kg/ha (5 g na 100 m2) na zemljištima sa 3-5% humusa. -0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m2) na zemljištima sa > 5% humusa. Primenjuje se traktorskim i leđnim prsklicama uz utrošak 200-400 l/ha vode, odnosno 2-4 l vode na 100 m2 . Spektar delovanja: – Vrste korova koje dobro suzbija:teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štirevi (Amaranthussp.), loboda obična (Atriplex patula), pepeljuge (Chenopodium sp.), dvornici (Polygonum sp.), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), tatula obična (Datura stramonium), mišjakinja obična (Stellaria media) 2) Vrste korova koje zadovoljavajće suzbija:ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), tarčužak obični (Capsella bursa pastoris), crgvena mrtva kopriva (Lamium purpureum), divlja salata (Lactuca seriola), persijska čestoslavica (Veronica persica). 3) Vrste korova koje slabo suzbija:pomoćnica obična (Solanum nigrum), boce (Xanthium sp.), repica crna (Brassica nigra),obični ladolež (Calystegia sepium), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), maslačak obični (Taraxacum officinalis). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:Jednom Mešanje sa drugim pesticidima: U usevu krompira, ako se primenjuje posle setve, a pre nicanja krompira može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi metolahlora, dimetenamida, flufenaceta, pendimetalina, flurohloridona. Ne sme se mešati sa drugim herbicidima u usevu krompira ako se primenjuje posle nicanja krompira. U usevu soje može se mašati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi metolahlora i dimetenamida. Fitotoksičnost: -Fitotoksičan je za soju i krompir ako se primenjuje na vrlo slabo humoznim zemljištima (<1% humusa). -Zbog fitotoksičnosti prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve (šećerna repa, suncokret, uljana repica, lucerka, bostan, krastavac i dr.) Karenca: Obezbeđena vremenom primene za soju i lucerku 42 dana za krompir i paradajz Napomene: - Ne sme se primenjivati: - u usevu soje posle nicanja useva; - na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa), zbog fitotoksičnosti; - na jako humoznim zemljištima (> 6% humusa), zbog vezivanja za čestice zemljišta; – u usevima krompira sorti Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost; – u usevu paradajza iz semena. 2) Plodored -Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama, mogu se ponovo sejati, odnosno saditi soja i krompir. -4 meseca posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati, odnosno saditi:krompir, soja, lucerka, grašak, sočivo, asparagus, paradajz, trave za stočnu ishranu, pšenica, ječam, kukuruz. -8 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati:grašak, sočivo, pšenica, ječam. -12 meseci posle primene, na tretiranim površinama mogu se sejati:kupusnjače, salata, krastavac, bostan, šećerna repa, luk. -18 meseci posle primene, na tretiranim površinama može se sejati ostalo korenasto-krtolasto povrće. Primena aktivne materije: Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na proces fotosinteze, kao inhibitor transporta elektrona u fotosistemu II. Selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se predominantno korenom, mada može i listom nakon čega se translocira ksilemom do svih biljnih delova. Delovanje ispoljava u hloroplastima, na tilakoidnim membranama. Karenca a.m.: (u danima): 42 – krompir, paradajz; OVP – soja, lucerka. HRAC klasifikacija a.m.: C1 Organska: Ne Napomena: – Ne sme se primenjivati: posle nicanja useva; na vrlo slabo hum. zemljištima (> 1% humusa); na jako humoznim zemljištima (> 6% humusa), zbog vezivanja za čestice zemljišta; u usevima krompira sorti Jerla, Voran, SV 77/40 i SV 76/48, a za nove sorte krompira treba ispitati selektivnost; u usevu paradajza iz semena. – U usevu soje može se koristiti samo pod uslovom da na tim površinama ostaci atrazina i simazina nisu > 0,1 ppm. – Plodored – Ukoliko dođe do preoravanja ili presejavanja tretiranog useva, na tim površinama, mogu se ponovo sejati, odnosno saditi krompir i soja.

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „MISTRAL 1/1“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *