NICOGAN 40 SC 1/1

1.445 рсд

Quantity
Категорије: ,

Опис

Aktivna materija: nikosulfuron (40 g/l) Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC) Primena: Nicogan® je selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza. Primenjuje se: – Jednokratno: – u količini od 1 l/ha (10 ml na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova, tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-8 razvijenih listova (faze 11-18 VVSN skale), a korovi u fazi razvijenih 2-6 listova; – u količini od 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m2) za suzbijanje vipegodišnje uskolisne korovske vrste divljeg sirka (Sorghum halepense) iz rizoma, tretiranjem kada je sirak visine 15-20 cm. 2) Dvokratno: – prvo tretiranje:u količini od 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2), tretiranjem kada su jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi u fazi 2-4 razvijenih listova, a divlji sirak tek iznikao; – drugo tretiranje:u količini od 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2), tretiranjem kada su se jednogodišnji uskolisni i jednogodišnji i višegodišnji širokolisni korovi regenerisali, a divlji sirak visine 15-20 cm. 3) U kombinaciji: – U količini 1 l/ha + 1,5 l/ha sredstva za zaštitu bilja Bromoterb® (10+15 ml na 100 m2), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 2-6 razvijenih listova (faze 11-16 VVSN skale), a korovi u fazi 2-6 razvijenih listova. Primenjuje se traktorskim i leđnim prsklicama uz utrošak 200-400 l/ha vode (2-4 l vode na 100 m2). Spektar delovanja: – pri količini primene 0,5 + 0,75 l/ha: – dobro suzbija (>90%):proso korovsko (Echinochloa cruss-galli), gorušica poljska (Sinapis arvensis), poljska gorčika (Sonchus arvensis), jednogodišnji čistac (Stachys annua); -zadovoljavajuće suzbija (75-90%):ladolež divlji (Calystegia sepium), tatula obična (Datura stramonium), suncokret samonikli (Helianthus annus), veliki dvornik (Polygonium lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), divlji sirak (Sorghum halepense); -slabo suzbija (<75%):lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), pepeljuga obična (Chenopodium album), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensiѕ), boca obična (Xanthium strumarium). 2) pri količini primene 1 l/ha: -dobro suzbija (>90%):proso korovsko (Echinochloa cruss-galli), gorušica poljska (Sinapis arvensis), tatula obična (Datura stramonium), divlji sirak (semenski) (Sorghum halepense (s)), poljska gorčika (Sonchus arvensis); -zadovoljavajuće suzbija (75-90%):lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), suncokret samonikli (Helianthus annus), veliki dvornik (Polygonium lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), jednogodišnji čistac (Stachys annua), divlji ladolež (Calystegia sepium), divlji sirak (rizomski) (Sorghum halepense (r)); -slabo suzbija (<75%):pepeljuga obična (Chenopodium album), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), boca obična (Xanthium strumarium). 3) pri količini primene 1,25 l/ha: -dobro suzbija (>90%):proso korovsko (Echinochloa cruss-galli), jednogodišnji čistac (Stachys annua), gorušica poljska (Sinapis arvensis), tatula obična (Datura stramonium), divlji sirak (Sorghum halepense), gorčika poljska (Sonchus arvensis); -zadovoljavajuće suzbija (75-90%):lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), suncokret samonikli (Helianthus annus), veliki dvornik (Polygonium lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), divlji ladolež (Calystegia sepium); -slabo suzbija (<75%):pepeljuga obična (Chenopodium album), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), boca obična (Xanthium strumarium). - pri količini primene 1 l/ha Nicogan® + 1,5 l/ha Bromoterb®: -dobro suzbija (>90%):proso korovsko (Echinochloa cruss-galli), muhar sivi (Setaria glauca), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodium album), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium), divlji sirak (Sorghum halepense), palamida njivska (Cirsium arvense), veliki dvornik (Polygonium lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum). -zadovoljavajuće suzbija (75-90%):lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tatula obična (Datura stramonium), dvornik obični (Polygonum persicaria), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), poponac njivski (Convolvulus arvensiѕ). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine:Jednom u jednokratnoj i dvokratnoj primeni ili u kombinaciji sa sredstvom za zaštitu bilja Bromoterb® Mešanje sa drugim pesticidima: Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi bentazona, dikambe, mezotriona, rimsulfurona. Kombinacija Nicogan® + Bromoterb® ne sme se mešati sa folijarnim đubrivima. Fitotoksičnost: Može dovesti do prolaznog usporenog rasta useva kukuruza i bledila lišća ukoliko se: -neposredno pre primene sredstva za zaštitu bilja primene organofosforni insekticidi, -u vreme primene sredstva za zaštitu bilja jave nepovoljni vremenski uslovi (izrazito vlažno i hladno vreme sa temperaturama <5°C ili izrazita suša). Karenca: Obezbeđena vremenom primene za kukuruz Radna karenca: Do sušenja depozita Napomene: Na tretiranim površinama ne sme se gajiti: -žitarice 4 meseca -kukuruz šećerac i kokičar 10 meseci -šećerna repa 18 meseci, ako je pH zemljišta > 6,5 -soja i pasulj 10 meseci, a lucerka 12 meseci ako je pH zemljišta > 7,5 Izračunaj potrebnu dozu Primena aktivne materije: Prikaži Mehanizam i način delovanja a.m.: Deluje na biosintezu aminokiselina, što za posledicu ima zaustavljanje ćelijske deobe i rasta biljaka. Inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze / acetohidroksiacid sintetaze (ALS ili AHAS) zaustavljajući proces biosinteze esencijalnih aminokiselina valina, leucina i izoleucina. Selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom. Nakuplja se u meristemskim tkivima u kojima ispoljava delovanje. Karenca a.m.: (u danima): OVP – kukuruz. HRAC klasifikacija a.m.: B Organska: Ne

Obavezno pročitati originalno uputstvo proizvođača.

Рецензије

Још нема коментара.

Будите први који ће написати рецензију за „NICOGAN 40 SC 1/1“

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *